Klasická základní škola nebo domácí vzdělávání?

Domácí vzdělávání
„Jestliže chcete být bohatí a šťastní, nechoďte do školy“, píše ve své knize Robert T. Kiyosaki a dodává „Děti tráví roky v zastaralém vzdělávacím systému, studují předměty, které nikdy nebudou potřebovat, a připravují se na svět, který již dávno neexistuje.“

Toto tvrzení může někoho pobuřovat, někdo ho naopak považuje za výstižné, někomu je lhostejné, atd.
Takové rozdíly jsou pochopitelné, neboť téma vzdělávání se dotýká celé společnosti a přitom co člověk, to názor. Každý má své zkušenosti z dob své školní docházky nebo docházky svých dětí, případně vnoučat. Navíc ani školy ani učitelé nejsou všude stejní.

Je zřejmé, že odpovědnost za vzdělání svých dětí mají na prvním místě rodiče a oni by měli rozhodnout, zda své dítě svěří státní škole nebo mu zajistí vzdělání jiným způsobem.
Tato možnost je v ČR zakotvena v zákoně č. 561/2004 Sb. Školský zákon,
§41 Individuální vzdělávání (první i druhý stupeň ZŠ).

Každý se tedy může rozhodnout jakou formu vzdělávání pro své děti zvolí, pokud splní podmínky stanovené zákonem…

Klasická základní škola

Citace:

„Na žáky není čas, přežívá výklad“

„Žáci sedí v hodině, učitel povídá a občas nahlédne do učebnice. Na tradiční takzvanou frontální výuku děti narazí ve většině hodin, ačkoli je málo přínosná. Jedním uchem tam, druhým ven.

Někdy by stačilo málo – „rozházet“ lavice, rozdělit třídu na skupinky a nechat je soutěžit. Na to ale učitelé nejsou na fakultách školeni a stojí je to v přeplněných třídách mnohem víc sil.
Podle statistik České školní inspekce frontální výklad dominuje v 87 procentech hodin, které loni monitorovala. Vedle toho se vyskytuje nejčastěji v hodinách samostatná práce žáků (66 procent), skupinová (34 procent), kooperativní (16 procent) a nejméně se využívá individualizované výuky (10 procent).“
Celý článek zde:

https://www.novinky.cz/veda-skoly/416185-na-zaky-neni-cas-preziva-vyklad.html

Je hlavním cílem školství vzdělávat ?

domácí vzdělávání - postupy podle účinnosti
Efektivita způsobů učení uvedených v tomto grafu je obecně známá již mnoho let.
Proč tedy ve školách stále převažují ty nejméně účinné postupy?

Citace:

„Školy nesouvisejí nutně se vzděláním… jsou to především nástroje kontroly, kde je nutno dětem vštípit určité základní návyky. Vzdělávání je něco docela jiného a ve škole hraje zanedbatelnou roli.“ – Winston Churchill

Další citáty k zamyšlení zde

České i světové osobnosti, které nechodily do školy

Mezi Čechy, kteří se vzdělávali doma nebo sami vzdělávali své děti, najdeme řadu
významných osobností české vědy, kultury i umění. Jmenujme například Magdalenu
Dobromilu Rettigovou, Jana Křtitele Kašpara Palackého a jeho sestru Marii Aloisii Palackou-Riegerovou (syn a dcera F. Palackého), Karolinu Světlou, Emanuela Purkyně (syn J. E. Purkyně), Julia Zeyera, Zdeňka Fibicha, Jaroslava Haška, Vladislava Vančuru, Vladimíra Neffa, Otto Wichterleho a mnoho dalších.

Podrobnější přehled je možné nalézt na http://pamet-dv.sweb.cz/.

Komentáře