Archiv měsíce: Říjen 2016

Domácí vzdělávání a socializace

Jedna z nejčastějších námitek proti domácímu vzdělávání je strach z nedostatečné socializace dětí, které se učí mimo školu. Ve skutečnosti nad socializací dětí ve škole zůstává otazník. Děti jsou ve škole v prostředí...

sebevědomý domškolák

Sebevědomí dětí v programu individuálního vzdělávání

Každé dítě je jiné, jedno bystré, druhé přemýšlivé, třetí zbrklé, čtvrté pomalé, páté hlučné, další tiché, … Jedno však mají společné. Zažívají vnitřní uspokojení, když se jim něco povede a hřeje...

Co nám dovoluje individuální vzdělávání – téma: roční období

Poznávat roční období na vlastní kůži je asi ten nejlepší způsob učení (toto samozřejmě platí i pro jiná témata). Uvědomuji si obrovský rozdíl mezi výukou ve třídě a v reálném světě. Konečně máme...