individuální vzdělávání spolku Vzdělávání s radostí, z.s.
cyklisťák, Vzdělávání s radostí, z.s.

Členství - kmenové 

Děti kmenových členů absolvují individuální vzdělávání v sídle spolku. Členský příspěvek činí 39 tisíc na pololetí.

Účastní se volnočasových aktivit, ozdravných pobytů, které si rodiče vyberou a uhradí mimořádný čl. příspěvek, pokud je s danou aktivitou spojený.


Členství - hostující

Děti hostujících členů mohou využívat příležitostné akce, stejně jako děti kmenových členů, ale neúčastní se individuálního vzdělávání. Roční členský příspěvek činí 500,- Kč.